Schaamtebeleving

“Wie de schaamtebeleving goed beschouwt, ziet dat zich-schamen er juist in bestaat dat men zich gevoelsmatig, tegen beter weten in, met de minachter identificeert en dat men de haat die deze opwek,  in onwillekeurige onderdanigheid tegen zichzelf richt. (….) Het feit dat die mensen – meestal-  zwegen en dat dan was uit schaamte over de slechte behandeling, blijft de meest waarschijnlijke”.  -Loden Vogel.