Contact

Online invulformulier Oriëntatiegesprek of vragen

Voor korte vragen of overleg: telefoon 06-20191872. Telefoon wordt alleen tijdens werkdagen beantwoord en is NIET geschikt of bedoeld voor spoedoproepen of hulp in een acute situatie.

Voor vragen of het aanvragen van een oriëntatiegesprek, vul het onderstaande formulier in. Een oriëntatiegesprek kost 40 euro overdag tot 17″00 en ‘s avonds 50 euro. Opmerkingen of vragen zijn welkom. We vragen je bij voorkeur via de mail met ons contact op te nemen. Bij bellen kom je vaak in de voicemail terecht omdat we in bespreking zijn. In een email kun je uiteraard wel vragen om gebeld te worden. Geef daarbij je dag- en tijdvoorkeur aan.

We kunnen ook een oriëntatiegesprek via Skype afspreken. De kosten zijn gelijk als bovenstaand.

Indien je een bericht verstuurt, houd dan tevens je SPAM inbox in de gaten voor een reactie.

* indicates required field

 

Oriëntatie Psychotherapie

Een oriëntatiegesprek heeft als doel na te gaan of therapie de aangewezen manier is om je problemen op te lossen. Tijdens het gesprek zal de therapeut trachten je problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hij zal je vragen stellen over je huidige situatie, je werk, je hobby’s, je relatie(s). Van belang is ook je voorgeschiedenis. Wat heb je zoal meegemaakt, hoe is je leven tot nu toe verlopen; wat ervaar je als positief en wat als negatief?  Ook kan de therapeut je vragen wat je tot nu toe hebt  geprobeerd om de problemen op te lossen en wat je nu wilt. Welke ideeën heb je over het veranderen van je situatie? Aan het eind van het oriëntatiegesprek geeft de therapeut een korte samenvatting van het gesprek vertelt de therapeut zijn indrukken. Vervolgens maakt hij een inschatting of hij de juiste persoon is die je kan begeleiden. Hij kan ook besluiten dat het verstandiger is om je door te verwijzen. Na het gesprek ben je vrij om te besluiten of je de gesprekken wilt vervolgen.