Contact

Online invulformulier Oriëntatiegesprek of vragen

Voor korte vragen of overleg: telefoon 06-20191872. Telefoon wordt alleen tijdens werkdagen beantwoord en is NIET geschikt of bedoeld voor spoedoproepen of hulp in een acute situatie.

Indien je een bericht verstuurt, houd dan tevens je SPAM inbox in de gaten voor een reactie.

* indicates required field

 

Oriëntatie Psychotherapie

Een oriëntatiegesprek heeft als doel na te gaan of therapie de aangewezen manier is om je problemen op te lossen. Tijdens het gesprek zal de therapeut trachten je problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hij zal je vragen stellen over je huidige situatie, je werk, je hobby’s, je relatie(s). Van belang is ook je voorgeschiedenis. Wat heb je zoal meegemaakt, hoe is je leven tot nu toe verlopen; wat ervaar je als positief en wat als negatief?  Ook kan de therapeut je vragen wat je tot nu toe hebt  geprobeerd om de problemen op te lossen en wat je nu wilt. Welke ideeën heb je over het veranderen van je situatie? Aan het eind van het oriëntatiegesprek geeft de therapeut een korte samenvatting van het gesprek vertelt de therapeut zijn indrukken. Vervolgens maakt hij een inschatting of hij de juiste persoon is die je kan begeleiden. Hij kan ook besluiten dat het verstandiger is om je door te verwijzen. Na het gesprek ben je vrij om te besluiten of je de gesprekken wilt vervolgen.