Psychotherapie, positieve gevoelens en gezonde relaties.

De praktijk is geopend voor nieuwe afspraken en cliënten. Dit gebeurt met inachtneming van voorzorgsmaatregelen zoals vastgesteld door het RIVM met als doel de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Doorbreek de lastige patronen.  Psychotherapie in Utrecht o.a. voor:

 • je meer betrokken willen voelen op jezelf en/of op een ander.
 • je af wilt van depressieve gevoelens of herhalende gedachten.
 • om na een tegenslag, je gevoelsleven op orde te brengen.
 • het niet kunnen verdragen van kritiek of een compliment.
 • meer assertief zijn en grenzen kunnen stellen.

Website laatst bijgewerkt op 31 maart 2021

Vijf gesprekken: Kort als het kan, langer als je wilt.

Voor de meeste  cliënten zijn vijf gesprekken vaak zinvol om het gevoelsleven weer wat kleur te geven. Het biedt een begin van zelfvertrouwen en helderheid. Therapie duurt langer naarmate je klachten meer complex zijn.

Verder op de pagina staan voorbeelden van klachten waarvoor je een afspraak kunt maken. We bespreken deze in een oriëntatiegesprek, zodat je kunt ervaren of therapie iets voor je is.

Cliënten ervaren het contact met de praktijk als persoonlijk en direct. In plaats van vragenlijsten en diagnose is er een oriëntatiegesprek. Je kunt daarna vrijblijvend bepalen of je een vervolg wilt. In het contact met de therapeut is het van belang dat jij je prettig voelt. Van jou vragen we  enige affiniteit met de op de WEB-site beschreven therapievormen.

Hoe gaat het verder? Bij het lezen van de WEB-site, kun je op de pagina contact een oriëntatie-gesprek aanvragen. Een gesprek kan zowel ‘s avonds als overdag. Na het gesprek kun je (thuis) besluiten of je verder wilt.  In eerste instantie spreken we voor vijf gesprekken af.

Onderstaand volgen beschrijvingen van therapieën. De indeling naar klacht is deels arbitrair en geeft een richting aan.

Enkelvoudige klachten: Cliëntgerichte psychotherapie.

Enkelvoudige klachten, zijn klachten die voor jou belastend zijn en waarvan je ongeveer weet welke gevolgen deze voor jou hebben. Voorbeeld: “In een negatieve bui, kom ik niet toe aan datgene wat ik wil. ” Hierover kun jij je dan vervolgens druk gaan maken.

Naast het verminderen van je klachten, ervaar je een behoefte aan emotionele groei. Je kunt lastige sociale situaties wellicht niet oplossen. Je kunt er wel aan werken om er minder door geraakt te worden. Groei kan ook betekenen dat je minder last hebt van gedachten en gevoelens die ontregelend voor je zijn.

Enkelvoudige klachten kunnen zijn:

 • Angstig zijn in een bepaalde situatie (geen fobieën) o.a. niet zeggen of doen wat je wilt
 • Last hebben van depressieve gevoelens
 • Piekeren of last hebben van dwang gedachten zonder dat een oplossing komt
 • Schuldig voelen
 • Minderwaardig of onmachtig voelen zonder dat er een heldere oorzaak is.

Indicatie vijf tot tien gesprekken afhankelijk van je klacht en persoonlijke (groei) behoeften

Psychodynamische psychotherapie of cliëntgericht voor:

terugkerende problemen in contact met anderen waarmee jij je verbonden wilt voelen. De ander is belangrijk voor je. Een ander kan je partner zijn, of een familielid zoals: vader, moeder, zoon, dochter. Ook voortslepende conflicten, bijvoorbeeld met leidinggevenden kunnen zorgen voor lastige of onwenselijke gevoelens. Je bent dan “tegen wil en dank” verbonden.

Voorbeelden van klachten die optreden in het contact met anderen

 • in het algemeen: weinig voldoening of onbevredigende gevoelens hebben.
 • Te weinig intimiteit kunnen ervaren of dit moeilijk kunnen verdragen,
 • Terugkerende conflicten zonder dat deze een werkelijk doel dienen
 • Moeilijk kunnen verwerken van ervaringen of blijven hangen in schuldgevoelens.
 • Boosheid of ageren, zonder een oplossing in zicht.

Doorgaans kun je jij lastige situaties begrijpen en bied je praktische oplossingen om het contact aan de gang te houden.  Het kost je de nodige energie. De houdbaarheid van de oplossing is beperkt of maar deels bevredigend. Als je uit contact bent ervaar je een gemis aan gevoelens of een teveel aan ongewenste gevoelens.  Uitgangspunt van therapie is dat je naast je autonome gevoelens, je ook verbonden wilt voelen met een ander. Dit is het werkgebied van cliëntgerichte en psychodynamische therapie. Het gevoelsleven staat in de laatste vorm nog meer centraal. Gevoelens gaan verdragen en daarin jezelf te ervaren hoort bij deze therapie. Dit vergroot zelfvertrouwen (autonomie) en verkleint de kans op bovengenoemde klachten.

Partner relatietherapie (EFT en geweldloze communicatie)

In relatietherapie staat de relatie centraal. Dit betekent: jij en de belangrijke ander. Jullie hebben beiden de behoefte om de relatie te verbeteren. Jullie zijn bereid of willen de bereid weer krijgen, om hierin emotioneel te investeren. Gedurende de sessies begeleidt de mannelijke therapeut jullie naar “veilig” contact. Dit is contact waarin iemand zich kenbaar maakt zonder daarbij te oordelen of veroordeeld te worden. In de gesprekken is er ook aandacht voor vaardigheden zoals “Geweldloze communicatie” van Rosenberg. De therapeut brengt met jullie, lastig situaties in kaart, onderzoekt knelpunten. Zo wenselijk levert hij jullie vaardigheden om ze beter te kunnen hanteren.

Partner relatietherapie is gebaseerd op Emotional Focussed Therapy van Leslie Greenberg. Dit is een zogenaamd proces-protocol. Het beschrijft de stappen waarlangs een relatie weer geheeld kan worden. De therapeut is aangesloten bij EFT Nederland.

Je kunt een oriëntatiegesprek aanvragen. Klik HIER

 

Psychotherapie en coaching reiken je instrumenten aan. Cliënten melden veelal dat ze door de begeleiding tot rust zijn gekomen. Ook kunnen ze uit hun valkuilen blijven en hebben meer mogelijkheden gekregen om te handelen. Gesprekken hebben tot doel jouw gedachten te verhelderen, je te stimuleren en welbewust aan een doel vast te houden.

In de praktijk van psychotherapie Utrecht kun je terecht voor kortdurende begeleiding, cliëntgerichte therapie en psychodynamische therapie. In een oriëntatiegesprek wordt duidelijkheid welke begeleiding passend voor je is en of het je aanspreekt. Het doel is om maatwerk te leveren waarin jij je “gezien” voelt. Voor het aanvragen van een gesprek heb je geen verwijsbriefje nodig van je huisarts.

Werkwijze: Psychotherapie Utrecht werkt met oriëntatiegesprekken waarin we kennismaken. Je kunt dan ervaren of het “klikt” met de therapeut. Het gesprek is vrijblijvend. Daarna kies je of je de gesprekken wilt vervolgen.

Psychotherapie Utrecht Oorsprongpark 7 Utrecht.

Click hier voor online aanvraagformulier oriëntatiegesprek.

Wat is Psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener, de therapeut.

In de gesprekken bespreek je met de therapeut je klachten en problemen. De therapeut lost geen problemen voor je op. Hij helpt je wel nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is je klachten en problemen zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Veelal is er sprake van negatieve gedachten en gevoelens. Deze staan een bevredigend contact met jezelf of anderen in de weg. De gevoelens hebben de neiging zich in (on)bewuste patronen te verstoppen. Een ongunstige dynamiek met een ander verergert de klachten.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. We hebben het vooral over gesprekstherapie. Vaak onderscheidt men vier hoofdvormen van therapie: Cliëntgerichte therapie, psycho-analytische therapie, cognitieve gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie. In de praktijk van psychotherapie Utrecht  kun je terecht voor kortdurende begeleiding, cliëntgerichte therapie en psychodynamische therapie. Deze zijn op andere pagina’s van deze website beschreven.

 

NAP logo 2

Psychotherapie Utrecht is aangesloten bij het NAP

 Click NAP Psychotherapie voor registratieregister van NAP